както подобава

словосъч. - съответно, надлежно, както му е редът

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • както му е редът — словосъч. както трябва, правилно, с право словосъч. съответно, надлежно, както подобава …   Български синонимен речник

  • подобава — гл. прилича, съответствува, подхожда, мяза, схожда, допада, приляга, отива, бива, достойно е, както трябва, редно е, прилично е …   Български синонимен речник

  • обичайно — нар. по навик, по привичка, традиционно, всекидневно нар. редно, прилично, както подобава, както трябва, както се прави …   Български синонимен речник

  • като хората — словосъч. прилично, както трябва, както подобава, за пред хората, добре, пристойно, възпитано, по човешки …   Български синонимен речник

  • надлежно — нар. съответно, както подобава, както му е редът …   Български синонимен речник

  • прилично — нар. учтиво, вежливо, както подобава, както трябва, редно, пристойно, благоприлично, достойно, като хората, за пред хората, като света, за пред света, обичайно нар. подобно, сходно …   Български синонимен речник

  • редно е — словосъч. в реда на нещата, прилично, както трябва, както подобава, правилно, обикновено, възприето, обичайно, нормално …   Български синонимен речник

  • съответно — нар. надлежно, както подобава, както му е редът нар. подобаващо, уместно, на място …   Български синонимен речник

  • за пред хората — словосъч. външно, видимо, на вид, на лице словосъч. прилично, за пред света, като света, пристойно, както подобава, достойно …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.